(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ អបអរសាទរ និងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រជ័យលាភី ដល់សិស្សពូកែទូទាំងខេត្តក្រចេះ