ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ ដឹកនាំមន្រ្តីជំនាញ អញ្ជើញចុះបើកយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺគោ ក្របី ជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅទូទាំងខេត្តកែប

AKP កែប ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកែប ដឹកនាំមន្រ្តីជំនាញ អញ្ជើញចុះបើកយុទ្ធនាការ​ចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺគោ ក្របីជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅទូទាំងខេត្តកែប នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង ។

រូបថត៖ AKP-កែប