អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី ណាជីប ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ១២ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់ជិត៥០លានដុល្លារ ពីបទប្រព្រឹត្តិពុករលួយលុយរដ្ឋ