មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះ និងអាជ្ញាធរប្រជុំ ត្រៀមខ្លួនទទួលភ្ញៀវទេសចរ​មកកម្សាន្ត នាថ្ងៃឈប់សម្រាកសងថ្ងៃចូលឆ្នាំ