បទយកការណ៍ស្តីពី«អ្នកតម្បាញកន្ទេលស្លឹករំចេកព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់អ្នកបន្តអាជីពខណៈកង្វះវត្ថុធាតុដើមនិងទីផ្សារ»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី ធៀង ស្រីមុំ