ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ចេញសេចក្តីជូន​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ ​ករណី​វិជ្ជមាន​វីរុស​កូវីដ១៩ថ្មី​ចំនួន​០៧នាក់​ និង​ជាសះស្បើយ​០៧នាក់​​ថ្ងៃ​ទី​២៨កក្តដា​ ឆ្នំា​២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​