សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ណែនាំអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ពង្រឹងវិធានការការពារសុវត្ថិភាពដើម្បីកាត់បន្ថយការរាលដាលជំងឺកូវី19 អំឡុងថ្ងៃឈប់សម្រាក៥ថ្ងៃ សងបុណ្យចូលឆ្នាំ