ព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃឧបោសថសីល៖ ឪវាទ១០យ៉ាង របស់ធនញ្ជ័យសេដ្ឋី

ព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃឧបោសថសីល
ក្រោមប្រធានបទ៖ ឪវាទ១០យ៉ាង របស់ធនញ្ជ័យសេដ្ឋី
សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ សាន់ មន្សោសា ជាសង្ឃគណមហានិកាយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លោកអ្នកនាងជាទីគោរព សូមអញ្ជើញស្តាប់នូវខ្លឹមសារព្រះធម៌ទេសនា ដូចតទៅ
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz