បទ ៖ ខ្យល់មិនបក់កុំថាគ្មានធូលី

បទ ៖ ខ្យល់មិនបក់កុំថាគ្មានធូលី
លំនាំបទប្រពៃណី ៖ សារាយអណ្តែត
ច្រៀងដោយ ៖ កញ្ញា សាត់ ដានី
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា