ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានរៀបចំពិធីប្រកាសផ្ទេរ និងចូលកាន់តំណែងព្រះរាជអាជ្ញា នៃអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ