បទ ៖ ជ្រកម្លប់ថែដើម

បទ ៖ ជ្រកម្លប់ថែដើម
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ឌី ថារ៉េន
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ស៊ីវ សុខខឿន
ថតដោយ ៖ ធារ៉ា+សុធា+វណ្ណី
កាត់តដោយ ៖ បុប្ផា+យ៉ាត្រា+ឈុន+ស្រីរ័ត្ន
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ដឹកនាំសម្តែង ៖ លោកស្រី ស៊ុម គីមហ៊ាប និង លោកស្រី សក្តិ សក្ការៈបុប្ផា
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា