បទ ៖ ខ្មែរធ្វើបាន

បទ ៖ ខ្មែរធ្វើបាន
លំនាំបទ ៖ ដំណើរខ្មែរ
ច្រៀងដោយ ៖ លោក គង់ រដ្ឋា + អ្នកនាង អ៊ាង សម្ផស្ស
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក ហួត ហួន និង លោក រិន ធីរិទ្ធ
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ស៊ីវ សុខខឿន
ថតដោយ ៖ ធារ៉ា+សុធា+វណ្ណី
កាត់តដោយ ៖ បុប្ផា+យ៉ាត្រា+ឈុន+ស្រីរ័ត្ន
សម្លៀកបំពាក់ ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ដឹកនាំសម្តែង ៖ លោកស្រី ស៊ុម គីមហ៊ាប និង លោកស្រី សក្តិ សក្ការៈបុប្ផា
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា