ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ត្រៀមរៀបចំពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​ប្រកាស​អន្តរ​ក្រសួង​ស្តីពី​ វិធានការ​ទប់ស្កាត់​ និង​លុប​បំបាត់​ការ​ឆ្លង​រំខាន​ចូលហ្វ្រេកង់ស៏​ប្រព័ន្ធ​ឧបករណ៍​នាំ​ផ្លូវ​អាកាស​ នៅ​ក្នុង​ដែន​អាកាស​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ណារិទ្ធ​