ល្ខោននិយាយរឿង៖ កូលាបបាត់ដំបង (ភាគទី ៣) ភាគបញ្ចប់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន
ល្ខោននិយាយរឿង៖ កូលាបបាត់ដំបង (ភាគទី៣) ភាគបញ្ចប់
និពន្ធដោយ៖ លោក ស័ក្ត សុីថន
បច្ចេកទេស និងបញ្ចូលសូរសព្ទដោយ៖ លោក មី វ៉ាត
សម្តែងដោយ៖ សីល្បករ សិល្បការនី របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និងអាទិត្យ វេលាម៉ោង ១២ម៉៣០