ស្ពានអាកាសថ្មីផ្សារដើមគរ បានសាងសង់រួចជាស្ថាពរ និងបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋ