ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ចេញសេចក្តីជូន​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ ​ករណី​បុរស​អាយុ​២១ឆ្នំា​បាន​ទទួល​មរណ:ភាព​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២​កក្តដា​ ឆ្នំា​២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​