សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន០១ករណី និង ព្យាបាលជាសះស្បើយ ចំនួន០២ករណី គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–