ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រាប់កងទ័ពត្រូវមានភាពម្ចាស់ការគ្រប់ពេល ព្រោះពួកអគតិនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តបន្តញុះញង់ បំបែកបំបាក់ជាតិ