ក្រសួង​សុខាភិបាល​ចេញសេចក្តីណែនាំ​ស្តីពី​ វិធី​ប្រតិបត្តិ​ដែល​ត្រូវ​ប្រកាន់​យកដេីម្បី​បង្ការ​បញ្ហា​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​មានការ​រាត្បាតជំងឺ​កូវីដ​១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ដោយ​លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​