សមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវរកមុខសញ្ញាលួចដាំកញ្ឆាជាង៥ពាន់ដើមនៅខេត្ដពោធិ៍សាត់