សម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិន ប្រគល់ម៉ាសសុខាភិបាល១៨មុឺនម៉ាសដល់ក្រសួងសុខាភិបាល និងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ធា