អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថា សរុបអ្នកដំណើរតាំងពីបើកឲ្យមានជើងហោះហើរឡើងវិញ មានជាង២ម៉ឺននាក់