រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ចេញ​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ ការអនុញ្ញាតអោយមន្ត្រីរាជការ​ កម្មករ​ និយោជិត​ ឈប់សម្រាក​ការ​ងារ​នៅថ្ងៃ​ទី​១៧​ ទី​១៨​ ទី​១៩​ ទី​២០​ និងថ្ងៃទី​២១ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​