ចៅអធិការវត្ត និងសប្បុរសជន ចែកទេយ្យទាន និងអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបបញ្ហាកង្វះខាត នៅកំឡុងពេលកូវីដ១៩