កូនឈើ ៥០០០ដើមត្រូវបានដាំនៅតាមដងផ្លូវសំខាន់ៗ ស្ថិតស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប