(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះបើកកិច្ចប្រជុំ ជំរុញការទប់ស្កាត់ការកាប់ទន្ទ្រានយកដីខុសច្បាប់ ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ