(វីដេអូ)៖ មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹក បើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបំប៉នជំនាញសង្រ្គោះគ្រោះមហន្តរាយ ឆ្នាំ២០២០ ត្រៀមខ្លួនជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋ