មន្ត្រីកាំកុងត្រូលចុះពិនិត្យគុណភាព និងកម្រិតលីត្រនៅតាមស្ថានីយ៍នៅក្រុងដូនកែវ