សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន រំលឹកពលរដ្ឋពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីត១៩