ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ចេញសេចក្តីជូន​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ ​រកឃេីញ​ករណី​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩ថ្មី​ចំនួន១៥នាក់​ ​នៅថ្ងៃទី​១១ខែកក្កដា​​ឆ្នាំ​២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​