សម្តេចចៅហ្វាវាំង ពិនិត្យស្រះទឹកនៅខេត្តបាត់ដំបង ដែលជាព្រះអំណោយរបស់ព្រះមហាក្សត្រ