និស្សិតកម្ពុជា៨០នាក់ នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត នឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឆ្ពោះមកកាន់កម្ពុជាវិញ នៅល្ងាចនេះ