ជំនួបតាមទូរស័ព្ធរវាងសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន​ និងប្រធានរដ្ឋវៀតណាម