ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូវិនិយោគគិននៃប្រទេសចិន