កំណាព្យ៖ បទព្រហ្មគីតិ (អបអរសាទរបុណ្យរុក្ខទិវា ០៩កក្កដា)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
កំណាព្យ៖ បទព្រហ្មគីតិ (អបអរសាទរបុណ្យរុក្ខទិវា ០៩កក្កដា)
សូត្របែប៖ អារាធនា
និពន្ធអត្ថបទកំណាព្យដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង
កំដរទ្រខ្មែរដោយ៖ លោក យន់ ប៊ុនទៀង
សូត្រដោយ​៖ អ្នកនាង អ៊ាង សម្ផស្ស
បច្ចេកទេសសំឡេងដោយ៖ លោក ហុក សំណាង
ថត និងកាត់តវីដេអូដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា