(វីដេអូ) ឯកសារ៖អបអរសាទរ ខួប៣ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកចូលក្នុងបញ្ចីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក