សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋដែលមកពីក្រៅប្រទេស ឱ្យអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ