ក្រសួងសាធារណការ ពិចារណាបិទខ្សែរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរពីស្ថានីយ៍ភ្នំពេញ ទៅព្រលានយន្តហោះ