បទ ៖ បណ្តាំព្រះពុទ្ធសាសនា

បទ ៖ បណ្តាំព្រះពុទ្ធសាសនា
លំនាំបទ ៖ អនិច្ចាផ្គរលាន់
ផលិតតាមអនុសាសន៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន
ច្រៀងដោយ ៖ លោក គង់ រដ្ឋា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ផ្នែកថត ៖ លោក ជា ធារ៉ា លោក សាន សុធា លោក ម៉េត វណ្ណី
ផ្នែកកាត់ត ៖ លោក សាំង សុខចំរ៉ុង
ផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន