បទ ៖ គ្រួសារបវរបើកបរគោរពច្បាប់

បទ ៖ គ្រួសារបវរបើកបរគោរពច្បាប់
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា និង កញ្ញា អ៊ុង នីនិច
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ជា ធារ៉ា លោក សាន សុធា លោក ម៉េត វណ្ណី
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា