វត្តចំនួន១២ ក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ ទទួលបានទៀនព្រះវស្សា និងទេយ្យទានមួយចំនួនពីឯកឧត្តម ហ៊ុន ណេង តាមរយៈមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ចាម