អត្ថបទ៖ ទំនៀមសិតទៀនវស្សាបូជាព្រះ ក្នុងអំឡុងពេលចូលព្រះវស្សា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ ទំនៀមសិតទៀនវស្សាបូជាព្រះ ក្នុងអំឡុងពេលចូលព្រះវស្សា

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ វណ្ណារិទ្ធ និង អ្នកស្រី រស់ កណ្តាវី

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz