ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ ចេញ​សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ លទ្ធផល​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​ឧត្តមមន្ត្រី​អាសុី-អឺរ៉ុប​ តាមប្រពន្ធ័​វីដេអូ​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​