សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ព្រមានចាត់វិធានការជាថ្មី ដោយមិនមានការលើកលែង ចំពោះមន្ត្រីដែលឃុបឃិតគ្នាបន្លំដាក់សាច់ញាតិជាជនក្រីក្រ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាល