សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញបទបញ្ជាឱ្យកាត់ឆ្វៀលដីជូនពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅយូរមកហើយ ក្នុងតំបន់អភិរក្ស តំបន់សត្វព្រៃ និងតំបន់ការពារផ្សេងៗរបស់រដ្ឋ