ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ លទ្ធផល​នៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃ​ទី​០៣​ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​