លោក គីម ជុងអ៊ុន ប្រកាសពីភាពជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩ ព្រោះកូរ៉េខាងជើង គ្មានអ្នកឆ្លងសូម្បីតែម្នាក់