សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាឱ្យកាត់តំបន់មានពលរដ្ឋរស់នៅ ចេញឱ្យផុតពីផែនទីគម្របព្រៃឈើ