អភិបាលរងខេត្តក្រចេះ ស្នើសុំឱ្យចូលរួមថែរក្សាសន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ