បទ ៖ ០១ កក្កដា មច្ឆាស្នេហាសន្តិភាព!

បទ ៖ ០១ កក្កដា មច្ឆាស្នេហាសន្តិភាព!
ច្រៀងដោយ ៖ សិល្បករវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ថតនិងកាត់ត ៖ ធារ៉ា សុធា វណ្ណី
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង សម្លៀកបំពាក់ ៖ អ្នកនាង ពឿន ថារី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា